معرفی محصول

اینترلاک

سیستم اینترلاک درب­ها جهت ورود و خروج مواد و پرسنل طراحی گردیده است و قابل نصب بر روی درب­های اتاق تمیز و پس­باکس می­باشد.

سیستم اینترلاک عموماً بر روی ایرلاک های اتاق های تمیز و خطوط تولید شرکت های داروسازی وآزمایشگاه های دارویی و میکروبی نصب می گردد تا به کمک منطقی خاص وضعیت باز و بسته شدن درهای ایرلاک را کنترل کند. سیستم ایرلاک دارای منطقی است که کنترل باز و بسته شدن درها را با توجه به حساسیت های موجود در کلاس های مختلف اتاق تمیز مدیریت می کند.